Loonbedrijf Dijkstra perst de eerste ronde balen van 2014

 photo 080.jpg

Vandaag namen we een kijkje bij loonbedrijf Dijkstra die vandaag op 18 februari in Makkinga aan het rondebalen persen was. Zo vroeg in het jaar zie je maar zelden, maar vandaag op onze site. De klant waar het loonbedrijf de balen voor perste wil eerst het land kaal hebben voordat het wordt bemest. Door de het natte en zachte najaar zijn veel percelen grasland wat te lang de winterperiode in gegaan. Ook de winter verloopt tot nu toe zeer zacht waardoor sommige veehouders ervoor kiezen om het lange gras te maaien en dan pas te bemesten. Dit alles zien we in de buurt van Makkinga.

Lees meer

Rondebalen persen met loonbedrijf Dijkstra

 photo 121.jpgOp een prachtige avond op 11 Juni kwam ik loonbedrijf Dijkstra tegen die druk aan het balen persen was langs de Tjonger in Oldeberkoop. Op veel plaatsen werd het eerste natuurgras gemaaid, wat door het mooie weer een erg mooi product werd. Het meeste 15 Juni land is pas 2 weken later gemaaid omdat de natuur dit jaar laat op gang is gekomen. Vlakbij was ook nog een boer uit Nijeholtpade aan het ronde balen persen, deze reportage zagen we al eerder op onze site.

Lees meer