Gras maaien met gewassensoren voor Grass4Farming

Afgelopen periode is het project Grass4farming gestart. Net als in 2016 wordt er met dit project onderzocht wat de input van dierlijke- en kunstmeststoffen is voor de bodem en gewassen. Hierbij worden de meststoffen plaatsspecifiek toegepast. Door het plaatsspecifiek strooien van de meststoffen wordt de mest optimaal benut voor een hoge opbrengst en voor het besparen van kunstmest.

De deelnemers van het Grass4Farming project: Melkveebedrijf Mts. Kroes, Loonbedrijf Thijssen, Kverneland Group, Van Hall Larenstein, Dairy Campus (WUR Leeuwarden), Pasture Reader Holland, loonbedrijf De Samenwerking BV, Dronewerkers en Agrifirm Feed.

Dit onderzoek wordt toegepast in de praktijk bij melkveebedrijf Kroes in Katlijk en wordt grotendeels uitgevoerd door het gespecialiseerde loonbedrijf Thijssen. Kroes, Thijssen en De Samenwerking BV zijn hier vorig jaar al mee gestart. Doormiddel van gewasscans met de eBee landbouwdrone en de Veris bodemscanner van Thijssen worden taakkaarten gemaakt voor het plaatsspecifiek kunstmest strooien. Het kunstmest strooien wordt uitgevoerd door loonbedrijf De Samenwerking BV en loonbedrijf Thijssen.

Tijdens het groeiseizoen werden er wekelijks grasmonsters genomen en werd de grashoogte gemeten door loonbedrijf Thijssen. Afgelopen week werd het gras van melkveebedrijf Kroes gemaaid. Kverneland stelde hiervoor een Vicon frontmaaier ter beschikking welke uitgerust is met gewassensoren. Hiermee wordt onder andere de biomassa en de drogestof gemeten. Deze data wordt dan weer vergeleken met de data van de eBee en de Veris bodemscanner. Gemiddeld werd er zo’n 4200 KG drogestof per hectare geoogst.

De resultaten moeten de komende tijd verder onderzocht worden door een samenwerking met Van Hall Larenstein en de Dairy Campus in Leeuwarden. Bij de Dairy Campus loopt tevens nog een zelfde project, maar daar wordt 1 proefperceel onderzocht, bij mts. Kroes wordt de hele boerderij als ‘proefboerderij’ gebruikt. Het onderzoek is bedoeld voor de kringloopwijzer van de melkveehouderij.

In deze reportage kijken we mee hoe het gras wordt gemaaid, binnenkort zien we in het tweede deel hoe het gras wordt ingekuild.