Kort gesneden balen maken door loonbedrijf Ronald Bos

De vraag naar gehakseld kuil of hooi is behoorlijk groot. Om hierop in te spelen heeft loonbedrijf Ronald Bos BV naar eigen idee een systeem ontwikkeld om een mooi gehakseld product in de baal te krijgen.

RoBo Twin Cut system

Hiervoor is de RoBo Twin Cut system ontwikkeld. Dit is een aangepaste invoer van een andere pers die in de fronthef van de trekker hangt. Het gras wordt door middel van de pick up opgeraapt waarna het gras door 14 messen gesneden wordt. Het al kort gesneden gras komt weer op de grond te liggen waarna de Vicon balen pers het gras zonder verlies weer opraapt. Deze pers is uitgerust met 26 messen, hiermee komt een mooi kort gesneden product van hakselkwaliteit in de baal.

De balen worden geperst met één van de twee non-stop balen persen van Ronald Bos. Deze Vicon is uitgerust met twee perskamers. De eerste kamer maakt de baal tot ongeveer 2/3 klaar, daarna gaat de baal naar de tweede perskamer en wordt daar afgeperst. Als de baal klaar is gaat het gras weer naar de eerste perskamer en wordt de baal in de wikkelaar gerolt en wordt gewikkeld. Dit alles zonder te hoeven stoppen.