Maak de juiste keuze bij onderzaai

Vanaf 2019 is het verplicht om uiterlijk 1 oktober een vanggewas te zaaien voor de teelt van snijmais. Voor de reguliere maïspercelen geldt dus dat er een keuze gemaakt moet worden uit het oogsten van de mais vóór 1 oktober, of het toepassen van onderzaai tijdens de teelt. Om de juiste keuze te maken bij het onderzaaien van vanggewas tijdens de maisteelt, heeft De Samenwerking BV het onderstaande schema gemaakt.

Klik hier of op de onderstaande afbeelding voor het complete schema.

Inzaaien vanggewas 

Voor het onderzaaien van het vanggewas, als de mais op knie-hoogte is, heeft De Samenwerking BV een 8-rijige machine beschikbaar die het vanggewas zaait en lichtjes inwerkt. Voordeel van deze machine is de zeer beperkte gewasschade in de maïs en dat de machine uitgeheven wordt boven het gewas. Bovendien kan met deze machine vlot gewerkt worden om de kosten beperkt te houden. Neem contact op met De Samenwerking BV voor meer informatie: www.desamenwerkingbv.nl 

Naast het inzaaien van vanggewas en andere zaden biedt De Samenwerking BV ook zaden aan, deze zijn uit voorraad leverbaar. Denk hierbij aan:

– Maïszaden.
– Graszaden.
– Kruidenmengsels
– Klavers / Klavermixen.
– Recreatie / sport en gazon. ook 1,5kg verpakking
– Bloemenmengsels.