Uitgelicht: Einbock Pneumaticstar Pro 600

Photobucket

Kijk verder voor meer informatie.


Photobucket

Het goede plantenbestand van oude graslandpercelen bevindt zich in een kwetsbaar evenwicht, dat afhangt van grondsoort, weer en het perceelsbeheer. Alleen graslandpercelen met een groot bestand aan hoogwaardige productiegewassen kan de grondslag leggen voor een goede opbrengst. Goed beheerde, onderhouden en bemeste percelen geven meer opbrengst t.o.v. extensief beheerde percelen.

Wanneer na de winterperiode molshopen en andere schade aan de zode te voorschijn komen moet het grasland weer in conditie gebracht worden. Ook door sterke droogte en vorst, kan schade aan de zode optreden, door te intensief gebruik of door fouten in het beheer kan schade optreden . Een doorzaai van de percelen kan, wanneer nodig, jaarlijks herhaald worden. Het weideslepen, aanrollen en eggen van land dat veel in het voorjaar gebeurd, komt steeds meer te vervallen, omdat dan de zode alleen heel oppervlakkig bewerkt word. Het gevaar, dat door molshopen en andere open plekken in de zode, de grond verdicht is groot. De graszode wordt niet in de juiste conditie gebracht voor een goede doorzaai of herinzaai van het perceel.

Voor een door- of herinzaai is het goed om de zode agressief los te maken; ontstane open plekken worden daarna snel weer opgevuld door goede gewassen. Of de door- of herinzaai voldoende is of dat er nieuw ingezaaid moet worden, kan alleen worden vastgesteld aan de hand van een grondige analyse. Ontstane open plekken moeten snel weer gedicht worden, om opbrengst derving en de groei van onkruid te voorkomen. Einbock is al sinds de jaren 90 intensief bezig met grasland beheer. Door deze jarenlange specialisering hebben ze machines ontwikkeld die de grasland kwaliteit aanzienlijk verbeteren en veelzijdig inzetbaar zijn.

Photobucket

Voordelen van de Einbock Pneumaticstar Pro 600:
–     Er kan veel tijd en kosten bespaard worden, omdat deze machine in 1 werkgang de volgende bewerkingen kan voeren:
percelen vrijmaken van molshopen
percelen vrijmaken van onkruid, viltlaag, slechte grassen en/of mos
percelen aanrollen
percelen doorzaaien
–     Door de bewerkingen wordt de uitstuwing van de wortels gestimuleerd.
–     Kale stukken in uw grasland kunnen evt. bijgezaaid worden. We kunnen dus pleksgewijs zaaien.

– Een lichte machine!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=seHcbCCxMdQ&feature=player_embedded] [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BSBQyy0dVQM]

Loonbedrijf Thijssen uit Nieuwehorne heeft deze machine, kijk voor meer informatie op: www.loonbedrijfthijssen.nl